بازدید از بازار

جلوگیری از توزیع چسبهای كاشی غیر استاندارد در بازار

طی هماهنگی های انجام گرفته با اداره کل استانداد استان تهران طی بازدیدی که از بازار توزیع مصالح ساختمانی در خیابان بنی هاشم صورت پذیرفت نماینده انجمن به همراه اکیپ اجرایی اداره استاندارد وارد عمل شدند و با سرکشی و نظارت در فروشگاههای توزیع کننده چسبهای کاشی غیر استاندارد ضمن توقیف آن کالاها پرونده آن واحدهای متخلف را جهت اقدامات قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع نمودند.

1395/06/10