انتخاب واحد نمونه صنعت در سال 98

شركت محترم شیمی ساختمان

انتخاب شرکت محترم شیمی ساختمان را بعنوان واحد نمونه سال 98 از طرف وزارت صنعت و معدن را به جناب آقای مهندس مسعود هنرمند بعنوان یک پیشکسوت زحمتکش در عرصه تولید کنندگان این صنف و جناب آقای دکتر هانی هنرمند بعنوان یک مدیر لایق و شایسته را به همه عزیزان تبریک عرض نموده و از خداوند منان سرافرازی و پیروزی را برای آنان مسالت داریم .

1398/05/01