امیا پارس

نام شرکت : امیا پارس
نام مدیرعامل : افشین آذرشین
تلفن : 42539000
فکس : 88500143
آدرس : تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان پاکستان - کوچه چهارم پلاک 11
کدپستی : 3914175856
ایمیل : Mojtaba.zolfagharieh@omya.com
وب سایت : www.omya.com
امیا پارس