امضاء تفاهم نامه

امضاء تفاهم نامه میان انجمن و مركز تحقیقات راه؛ مسكن و شهرسازی

انجمن صنفی تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان در پی گسترش همکاریهای مطلوب با سازمان ها و ارگانهای مرتبط همواره سعی بر آن داشته تا با ایجاد مسیرهای همکاری راه را تسهیل نماید و از فرصتهای ایجاد شده بمنظور توسعه و تبادل اطلاعات نهایت استفاده را نماید .
دراین خصوص با توجه به سوابق همکاری میان مرکز تحقیقات راه مسکن و شهر سازی با انجمن در سالهای گذشته در تیر ماه سال جاری نیز تفاهم نامه ای 4 ساله در جهت اهداف مشترک میان دو طرف به امضاء رسید.
لازم بذکر میباشد در حال حاضر اجرای تفاهم نامه با سازمان ملی استاندارد و سازمان نظام مهندسی کشور نیز در حال اقدام میباشد .

1394/04/23