امضاء تفاهم نامه همکاری میان انجمن و اداره کل استاندارد استان البرز

پیرو هماهنگی های انجام شده و پیگیریهای کمیته استاندارد انجمن تفاهم نامه همکاری میان انجمن صنفی تولید کنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان و اداره استاندارد استان البرز به امضاء رسید .

در این تفاهم نامه همکاری که بر اساس اهداف مشترک  انجمن و اداره استاندارد استان البرز تدوین گردیده سعی بر آن شده تا با همکاری متقابل میان دو مجموعه همواره با رصد و پایش محصولات تولیدی عرضه شده در بازار در جهت ایجاد بازاری مطمئن و استاندارد ضمن تشویق تولید کنندگان و حمایت از مصرف کنندگان نسبت به جلوگیری از ورود محصولات غیر استاندارد و زیر پله ای جلوگیری شود.

همچنین بر اساس این تفاهم نامه همکاری ؛ مقرر گردید با تشکیل تیم های بازرسی نسبت به گشت های مشترک در استان البرز و استان تهران اقدامات شاسته ای انجام گردد.

ضمن دعوت مجدد از همه همکاران محترم در این کار اجرایی تقاضا میشود  نسبت به اعلام موارد مشکوک در حوزه تولید محصولات صنفی این کمیته را در این راه همراهی نمایند .