اعضای هیئت مدیره

انتخابات انجمن صنفی تولید کنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان

طی جلسه مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان روز سه­ شنبه مورخ 1401/11/04در محل دفتر انجمن (تهران، بلوار قیطریه، پلاک 7 واحد 14) اعضاء هیئت مدیره جدید این انجمن به شرح ذیل انتخاب و منصوب شدند.

 

 1. جناب آقای اکبر معتضدی (شرکت نامیکاران)، رئیس هیئت مدیره
 2. جناب آقای مجتبی احمدوند (شرکت وند شیمی)، نایب رئیس هیئت مدیره
 3. جناب آقای هانی هنرمند (شرکت شیمی ساختمان)، عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن
 4. جناب آقای محمد علی طاهباز (شرکت ژیکاوا)، عضو هیئت مدیره و خزانه ­دار
 5. جناب آقای ایرج آفتابی (شرکت ایستا تحکیم پارت)، عضو هیئت مدیره
 6. سرکار خانم طاهره سلیمانی (شرکت رزین بتن برتر)، عضو علی ­البدل هیئت مدیره
 7. جناب آقای امیر رفیعی هنجنی (شرکت دوراچم خاورمیانه)عضو علی ­البدل هیئت مدیره
 8. جناب آقای محمدحسن هندی ­زاده (شورلول ایران) بازرسان اصلی
 9. جناب آقای امیر سلیمانی موید (شرکت برسام آردین )بازرسان اصلی
 10. جناب آقای سهند دلیر  (شرکت سهند شیمی آران)، بازرس علی­ البدل
 11. جناب آقای نادر اصلانی، مدیر اجرایی انجمن