اعضای هیئت مدیره

انتخابات انجمن صنفی تولید کنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان

طی جلسه مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان روز سه­ شنبه مورخ 1398/11/29 در محل دفتر انجمن (تهران، بلوار قیطریه، پلاک 7 واحد 14) اعضاء هیئت مدیره جدید این انجمن به شرح ذیل انتخاب و منصوب شدند.

*  تغییرات مذکور در روزنامه رسمی به تاریخ 1399/02/22 منتشر گردیده است.

  1. جناب آقای اکبر معتضدی (شرکت نامیکاران)، رئیس هیئت مدیره
  2. جناب آقای مجتبی احمدوند (شرکت وند شیمی)، نایب رئیس هیئت مدیره
  3. جناب آقای هانی هنرمند (شرکت شیمی ساختمان)، عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن
  4. جناب آقای امیر رفیعی (شرکت دوروچم خاورمیانه)، عضو هیئت مدیره و خزانه ­دار
  5. جناب آقای ایرج آفتابی (شرکت ایستا تحکیم پارت)، عضو هیئت مدیره
  6. جناب آقای محمودرضا روحی (شرکت رزین بتن برتر)، عضو علی ­البدل هیئت مدیره
  7. جناب آقای محمد علی طاهباز (شرکت ژیکاوا) و جناب آقای محمدحسن هندی ­زاده (شورلول ایران) بازرسان اصلی
  8. جناب آقای امیر سلیمانی موید (شرکت برسام آردین)، بازرس علی­ البدل
  9. جناب آقای نادر اصلانی، مدیر اجرایی انجمن