اجرای برنامه زنده در رادیو اقتصاد

تشویق به مصرف كالای تولیدات داخل

در پی رسالت اصناف در خصوص تولید کالاهای مصرفی در صنعت داخل کشور با رایزنیهای انجام شده با رادیو اقتصاد مقرر گردید تا از مورخ 6 آبان ماه تا 10 آبان هر روز صبحها از ساعت 10 صبح تا 11 برنامه زنده معرفی کالای ایرانی که اختصاص به صنف شیمیایی صنعت ساختمان را دارد توسط کارشناسان انجمن صنفی بر روی آنتن برود . جدول برنامه های بشرح ذیل میباشد :
شنبه : عایق های ساختمانی
یکشنبه : چسب های ساختمانی
دوشنبه : پوشش های ساختمان
سه شنبه : افزودنی های بتن
چهارشنبه : ملاتهای خشک و ترکیبی

1396/08/06