آرملات

نام شرکت : آرملات
نام مدیرعامل : داریوش شیری
تلفن : 88751480
فکس : 88739718
آدرس : تهران - خیابان مطهری - خیابان میر عماد پلاک 33
کدپستی : 158783331
ایمیل : info@armelat.com
وب سایت : http://www.armelat.com
آرملات