آرمان شیمی افروز

نام شرکت : آرمان شیمی افروز
نام مدیرعامل : شاهین جهانگیری
تلفن : 88006001
فکس : 88005733
آدرس : تهران اتوبان کردستان خیابان شماره ی 39 (شهید اخلاقی)، پلاک 34، زنگ سوم
ایمیل : info@armanchemie.com
وب سایت : http://www.armanchemie.com